Tilgange og metoder jeg er optaget af

Jeg benytter mig af forskellige teorier og metoder, men jeg tager udgangspunkt i personen fremfor teorien/metoden.

Den systemiske tilgang

Især når det gælder gravide og forældre med mindre børn, er jeg inspireret af den systemiske tilgang, som handler om, at symptomer og problemer ses som relationelle og del af en større sammenhæng.

Mit blik er således på, at det aldrig er det enkelte barn, som er problemet. Og heller ikke forældrene for den sags skyld. Men at der er tale om et komplekst samspil af relationer og systemer, der inkluderer børnehave, skole, fritid, samfund, venner, øvrig familie, kultur, traditioner – blandt andet. 

Tilknytningsteori

Jeg er også optaget af nyere tilknytningsteori, som handler om de relationelle behov, det lille barn har fra fødslen af, eller faktisk allerede i mors mave, for at kunne udvikle sig trygt og harmonisk. 

Compassionfokuseret terapi

Når det gælder stress, angst, depression og udbrændthed, er jeg blandt andet optaget af compassionfokuseret terapi, som meget kort fortalt handler om at have medfølelse over for sig selv og andre. Mange af os stiller høje krav til os selv, eller også gør andre det, eller vi forestiller os, at andre gør det.

Gennem compassion ser man på sig selv og sin situation med mere omsorgsfulde og nuancerede briller.

Yoga og bevidst nærvær kan her være en stor hjælp og går godt hånd i hånd med compassion, idet det handler om modet til at være i det svære og acceptere det, fremfor at fortrænge eller flygte fra det. 

Den narrative tilgang

Generelt er jeg også optaget af den narrative tilgang, der blandt andet har fokus på de fortællinger (narrativer), vi ofte har om os selv, og som andre har om os. Disse fortællinger bliver ofte definerende for, hvordan vi beskriver og opfatter os selv og vores plads i verden.

I terapien udforskes de negative historier, og der gåes på jagt efter nye og måske glemte eller usynlige historier, som er mere nuancerede og kan åbne op for mere positive eller mere betydningsfulde historier. 

Begrebet værdi er et vigtigt element i den narrative tilgang – personens værdier i livet bliver ofte bærende i samtalen, da det tit viser sig, at når negative fortællinger får for meget magt, så er det fordi, vi ikke har øje for vores værdier eller det, der er vigtigt for os i livet.

Temaer

Interesseret i yoga, psykologiske og eksistentielle temaer?

Abonnér på mit nyhedsbrev, og få tilsendt mine nyeste indlæg hver måned.

Tilmeld nyhedsbrev!