Jeg er Yogapsykologen

Jeg er psykolog og optaget af yoga og alt det gode, det gør ved både krop og sind. Jeg er betaget af, hvor stor effekt åndedrættet kan have for, hvordan vi har det psykisk som fysisk.

Jeg kombinerer gerne samtale med enkle yoga- og åndedrætsøvelser. Derfor kalder jeg mig for ”Yogapsykologen”. 

Jeg er også onlinepsykolog – det vil sige, at jeg tilbyder samtaler og yoga over computeren. Vi kan mødes via ”skype” (men på en sikker platform), eller vi kan chatte (skrive til og med hinanden). Under siderne Yoga og bevidst nærvær, Videosamtaler og Chatsamtaler kan du læse mere om, hvordan dette konkret kan finde sted over computeren. 

Det er indlysende at kombinere samtale og yoga

Igennem de år, hvor jeg har arbejdet som psykolog, har jeg mødt en del mennesker med stress, udbrændthed, angst og depression, som enten allerede selv havde fundet hjælp via yogaen eller begyndte på det, sideløbende med deres kontakt med mig. 

Jeg begyndte at undre mig over, hvorfor det ikke er mere almindeligt at kombinere samtale og yoga – hvorfor skal man gå ét sted hen og tale med en psykolog og et andet sted hen og dyrke yoga for at få skabt en helhed mellem krop og sind? 

Kroppen kan også snakke!

Hos mig kan du gøre begge dele. Fordi det ikke er meningen, at man skal skille krop og sind, sådan som vi har for vane i den vestlige kultur.

Tænk fx på, hvordan vi italesætter dét, at vi er stressede: ”Jeg har spændinger i skuldre og nakke”, og når vi har angst: ”Jeg har hjertebanken og føler, jeg skal falde om og dø”, og depression: ”Jeg er træt og tung i hele kroppen, jeg kan ikke slæbe mig afsted”.

Kroppen taler mindst lige så meget som hovedet, men når vi møder en psykolog, er det mere almindeligt, at vi taler om, hvordan det føles, end at vi gør noget kropsligt ved det. 

Jeg tilbyder både samtale og yoga

Hvis du ønsker det, får du hos mig et tilbud om både samtale og yoga. Det er især fordelagtigt at kombinere yoga og samtale, hvis du er ramt af stress, udbrændthed, depression eller angst, fordi det er tilstande, hvor kroppen meget tydeligt giver sit besyv med i form af fysiske symptomer som fx smerter og spændinger. 

Jeg tilbyder også samtaler uden yoga. Fordi det ikke er alle udfordringer i livet, hvor yoga eller bevidst nærvær er lige nødvendigt.

Under alle omstændigheder får du, når du går i gang med et samtaleforløb hos mig, tilgang til mine videofilmninger med små yoga- og bevidst nærværs-sessioner. Naturligvis kun hvis du er interesseret.